BETINGELSER FOR Å SPILLE PÅ MUSIKKFEST


PRAKTISK

Alle scenene på Musikkfest Tromsø er utendørs, og spredt rundt i sentrum.  Vi jobber for at hver scene i stor grad skal være sjangerspesifikk når det gjelder musikken.

Konsertene har en varighet på omtrent 20 minutter, så i snitt vil hver scene ha omtrent 2 konserter i timen.

Lokaliteten på scenene til årets Musikkfest Tromsø er ikke fastsatt per nå, men vil legges ut så snart de er bestemt.

 

TEKNISK

Vi ønsker at alle musikere og band som melder seg på også sender inn teknisk raider i påmeldingen. Vi vil forsøke artistene/bandene etter beste evne i forhold til hva de ønsker av utstyr og plassering. Det er dessverre ikke mulig å bestemme selv hvilken scene du/ditt band skal spille på. Vi kan dessverre ikke etterkomme alles ønsker og tekniske specs. Alle scener vil ha en profesjonell lydtekniker.